dinsdag 2 oktober 2007

Een tegen Armoede

klik hier:
www.een.nl

EEN; jij maakt het verschil

In 2000 beloofden regeringsleiders van bijna alle landen in de wereld tijdens een VN-top armoede en ongelijkheid de wereld uit te helpen. Deze belofte is verwoord in acht millenniumdoelen. Een prachtige en unieke belofte, die in 2015 gehaald moet zijn. Wereldwijd wordt daarom nu in 122 landen campagne gevoerd, waaronder ONE met Bono in de Verenigde Staten en Deine Stimme gegen Armut in Duitsland.

In Nederland maken we ons met de campagne EEN sterk voor deze millenniumdoelen. Samen met tientallen BN’ers zoals Bløf, Tygo Gernardt, Fatima Moreira de Melo en met meer dan vijftig organisaties, vraagt EEN om jouw stem. Door op www.EEN.nl je stem te geven roep je regeringsleiders op een einde aan armoede te maken.

Ted van Hees, project¬leider van EEN, over wat er moet gebeuren: “EEN vertaalt de steun die mensen ons geven in druk op de Nederlandse en Europese politiek om zo de regering moed en kracht te geven een voortrekkersrol te spelen naar andere landen. Landen als Frankrijk, Engeland, Japan en de Verenigde Staten hebben namelijk wél mooie beloftes gedaan, maar die maken ze nauwelijks waar. Zo ging hun bijdrage aan ontwikkelingshulp in 2006 zelfs achteruit.”

Om die reden kunnen we het halen van millenniumdoelen niet alleen van de politiek laten afhangen. Met partners als Fair Food geeft EEN praktische tips waarmee iedereen heel een¬voudig een persoonlijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de millenniumdoelen. Dat is niet zo maar een kwestie van geld ophalen, maar juist bewust nadenken en stappen zetten in het dage¬lijks leven. Ted van Hees: “Het is fantastisch, hoe mensen hun tijd, energie en creativiteit in¬zetten om de millenniumdoelen te helpen halen . De millenniumdoelen zijn realistisch en haal¬baar en dat gaan we massaal aan de politiek laten zien!”

Geen opmerkingen: